Fogmaker

allsprinkler.se

Fogmaker Lasbils montage

Fogmaker utvecklar och distribuerar brandskyddssystem

med vattendimma under högtryck för motorrum och slutna utrymmen.

Fogmaker är marknadsledande i Europa, Mellanöstern och Australien

för helautomatiska brandskyddssystem i bussar,

med installationer i mer än 50 länder sedan 1995.

RECENT

Fogmaker kyler branden – genom bildandet av vattenånga från högtrycksvattendimma, som absorberar energi

Fogmaker kväver branden – genom bildandet av vattenånga, vilket tränger ut syret.

Fogmaker förhindrar återantändning – genom skumtillsatsen, vilket lägger sig som en skyddande film över brännbart material.